Välj en sida

Har du någonsin undrat hur beslutet om ett stambyte i Stockholm egentligen fattas? Detta beror förstås på lite grann vem som äger fastigheten ifråga. Om det rör sig om ett bostadsbolag som äger en hyresfastighet är det bostadsbolaget som fattar detta beslut. Rör det sig istället om en bostadsrättsförening är det istället styrelsen som ska fatta beslutet.

Beslutet av ett stambyte i Stockholm fattas av styrelsen

När det kommer till många andra typer av underhåll kan styrelsen fatta beslut om dessa åtgärder helt på egen hand. När det däremot börjar bli tal om ett stambyte brukar frågan vanligtvis lyftas på en föreningsstämma. Detta är framför allt nödvändigt i de fall då medlemmarnas badrum (och ibland även kök) behöver rivas. Då krävs nämligen att föreningsstämman godkänner beslutet med en majoritet om åtminstone två tredjedelar.

En annan aspekt som är viktig att ha i åtanke är att bostadsrätten ofta förändras i och med att stambyten görs. Därför behöver i normalfallet även hyresnämnden godkänna beslutet om att byta ut stammarna. Ett sådant beslut kan förvisso hämtas in i efterhand, d.v.s. retroaktivt. Generellt sett är det dock bättre att ha alla godkännanden på plats innan man bestämmer sig för att påbörja arbetet.

Fler faktorer att ha i åtanke och som kan vara bra att känna till

När det kommer till ett stambyte i Stockholm finns det även vissa andra faktorer som man bör ha i åtanke. Till exempel kan det vara bra att känna till att:

  • Det ibland händer att vissa medlemmar i bostadsrättsföreningen vägrar delta. Ibland kan det tyvärr hända att en eller fler medlemmar i bostadsrättsföreningen inte ställer upp på den föreslagna åtgärden. Men så länge som beslutet har fattats i rätt ordning av bostadsrättsföreningen kan inte medlemmarna vägra att vara delaktiga i bytet av stammarna. En sådan vägran kan därmed leda till vissa konsekvenser.
  • Medlemmar som inte är delaktiga kan sägas upp och tvingas betala skadestånd. Ponera att en medlem i föreningen inte släpper in den entreprenör som ska utföra arbetet i sin lägenhet. Då riskerar personen ifråga att sägas upp från sin lägenhet. Dessutom kan personen också få betala skadestånd för de merkostnader som kan tänkas uppkomma till följd av dennes vägran.