Välj en sida

Bemanningsföretagen har blivit en viktig del av den svenska arbetsmarknaden. Detta gäller även inom området socialt arbete. Användandet av dessa aktörer kan vara en effektiv och fördelaktig strategi för uppdragsgivare som är i behov av kvalificerad arbetskraft. Fortsätt att läsa för att få reda på vilka de största fördelarna med att anlita ett bemanningsföretag med socionomer är!

5 fördelar med att anlita ett bemanningsföretag med socionomer

Fördelarna är många med att anlita ett bemanningsföretag med socionomer att hyra ut:

  • Tillgänglighet och snabbhet. En av de mest påtagliga fördelarna med att välja denna strategi är att man som uppdragsgivare snabbt får tillgång till kvalificerad personal. Bemanningsföretagen har ofta en stor pool av yrkesverksamma socionomer. Därmed har de möjlighet att hjälper er att snabbt bemanna upp er arbetsplats vid akut personalbrist eller hög belastning.
  • Flexibilitet och skalbarhet. Anlitandet av bemanningsföretag med socionomer att hyra ut möjliggör en hög grad av flexibilitet. Som uppdragsgivare kan man enkelt justera antalet anställda på en arbetsplats utifrån det aktuella behovet av personal. Detta är särskilt användbart vid säsongsvariationer eller projektbaserade arbetsuppgifter. Det bidrar också till en ökad kostnadseffektivitet och smidigare arbetsprocess.
  • Kvalitet och kompetens. Bemanningsföretagen har ofta stränga processer för urval samt höga kvalitetskrav på sina socionomer. Därmed säkerställer de att den personal som ni hyr in är såväl erfaren som kvalificerad. Många företag erbjuder även kontinuerlig fortbildning, vilket gör att kompetensnivån hos konsulterna hålls på en hög nivå över tid.
  • Minskad administrativ börda. Genom att samarbeta med ett bemanningsbolag får ni som uppdragsgivare ofta möjlighet att slippa undan en stor del av det administrativa ansvaret. Detta då ansvaret skiftas från er som uppdragsgivare till bemanningsföretaget ifråga. Några exempel på den typ av administrativ börda som kan skifta över på detta sätt är rekrytering, lönehantering och arbetsrättsliga frågor. Därmed kan den tid och de resurser som annars skulle gå åt till dessa uppgifter avsevärt minska för er del.
  • Riskminimering. Genom att anlita ett bemanningsföretag kan man som uppdragsgivare även minimera risken för felrekryteringar. En sådan kan vara kostsam vad gäller såväl tid som pengar. Därför är det ofta mer förmånligt att hyra in konsulter istället för att själva försöka anställa personal.