Välj en sida

Det bygg omkring 5 000 till 6 000 attefallshus i Sverige varje år. Drygt åtta av tio attefallare byggs som en komplementbyggnad. Branschen som helhet uppskattas omsätta cirka 2 miljarder kronor per år.

Det finns såklart en anledning till att dessa små hus är så populära bland oss svenskar. Det har att göra med att det regelverk som gäller idag gör det väldigt fördelaktigt att uppföra dessa hus. Men vad är egentligen skillnaden mellan en komplementbyggnad och ett komplementbostadshus?

För att ge ett kort svar på denna fråga kan vi säga att det tilltänkta användningsområdet är den brinnande punkten. I din ansökan till kommunen anger du hur du har tänkt använda byggnaden. Det är utifrån denna uppgift som klassificeringen av byggnaden görs. Detta behöver du alltså fundera över och fatta beslut om innan du påbörjar byggandet av ditt attefallshus.

Skillnaden mellan attefallshus av de bägge slagen

Ett attefallshus kan vara närmast identiskt ett annat rent utseendemässigt men ändå skilja sig åt juridiskt. För som vi har varit inne på finns det alltså en skillnad mellan att använda det som en komplementbyggnad eller som ett komplementbostadshus.

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är till exempel en/ett:

  • garage
  • poolhus
  • växthus
  • förråd
  • gäststuga
  • friggebod

Detta är alltså byggnader som utgör ett komplement till ditt bostadshus.

Komplementbostadshus

Ett komplementbostadshus är istället en fristående byggnad. Som namnet på byggnaden antyder är den tänkt att användas som ett bostadshus. Detta kan antingen ske i form av ett permanentboende, som ett fritidshus eller för uthyrning.

Vilket alternativ ska jag välja?

Det finns många faktorer att ta i beaktande när du väljer mellan att uppföra en attefallare som ett komplementbostadshus eller som en komplementbyggnad. Ett av de områden där reglerna skiljer sig åt när det kommer till energiutsläpp och isolering. Det finns nämligen ett tak på energiutsläppet i komplementbostadshus. Dessa behöver även vara mer välisolerade än vad en komplementbyggnad behöver vara. Detta då de är tänkta att hysa en eller flera personer som ska bo där.

Därför rekommenderar vi att du läser på om vad som gäller så att du har den information som krävs. Sedan kan du göra ditt val och skicka in din ansökan till kommunen!