Välj en sida

Är du själv eller någon av dina underordnade företagets ansikte utåt? I sådana fall är det viktigt att du själv eller denne person är förtrogen och bekväm med att intervjuas. Det krävs dock övning för att framstå som lugn och naturlig framför en kamera eller mikrofon. Därför gör du bäst i att anlita en föreläsare som verkligen kan det här med medieträning.

För oavsett om du ska göra ett framträdande i tv eller radio är det viktigt att framstå på bästa sätt. Tyvärr är det dock vanligt att man känner sig stressad inför att tala inför en större publik. Få av oss har den naturliga talang som krävs för att tala fritt till pressen eller till en publik. Detta är dock en viktig färdighet att bemästra för den som ska personifiera företaget och dess varumärke. Detta oavsett om du bara gör en telefonintervju med en tidningsjournalist eller intervjuas i något annat medie.

Några exempel på knep som en föreläsare kan lära dig

Medieträning handlar i grund och botten om att ta fram och förstå ditt budskap. Du bör även vara förberedd på att få en rad olika frågor ställda till dig. Det kan till exempel vara så att du vill prata med en reporter om en viss sak, men denne kanske ställer dig helt andra frågor. Då vill du inte bli ställd och inte veta vad du ska svara. För när du redan på förhand kan svaren på frågorna är det mycket enklare att besvara dessa på ett effektivt sätt.

Ett knep som du potentiellt sett kan använda dig av är att bara svara med en generisk fras. Du kan till exempel välja att säga “Jag kan inte det exakta svaret på denna fråga i huvudet, men jag kommer återkomma till dig med informationen så snart jag kan.” Om du väljer att göra på detta vis är det dock viktigt att du fullföljer och faktiskt infriar detta löfte.

En föreläsare inom medieteknik kan även ge dig andra användbara tips, såsom dessa:

  • Låt dig medietränas
  • Stå upp om du tilltalar en större publik, sitt ner om du talar till en enskild person
  • Klä dig på ett sätt som representerar dig och ditt företag om du ska filmas