Välj en sida

Företagsmäklare hjälper till med köp och försäljning av företag. Detta så att allt sker juridiskt korrekt av bägge parter. De kan ha helt olika inriktningar gällande företagens storlek, omfattning av försäljning och bransch. Som kund är det alltså bra att jämföra olika mäklare för att hitta den som passar bäst utifrån det egna behovet.

 • Spetskunskap och bransch
  En företagsmäklare som framförallt säljer objekt inom hälsa- och friskvård bör ha stora kunskaper om hur dessa företag kan värderas, var kunderna finns osv. De är insatta i branschen och kan agera utifrån denna kunskap. Detsamma gäller självklart andra branscher. Kunskap och spetskompetens lönar sig i längden och ju mer inriktad mäklaren är på ett område desto effektivare kan försäljning eller köp genomföras.
 • Geografi – eller inte?
  Är det viktigt att din företagsmäklare finns i samma stad som ditt företag? Ja, om du har en lokal butik finns en stor fördel med detta. Då finns troligtvis även köparen lokalt. Med god insikt i företagsnätverk, liknande butiker och kommunala planer på förändringar i stadskärnan är lokalkännedom ovärderlig. Ska däremot en E-butik säljas finns inte alls samma behov av lokalkännedom.
 • Förtroende och referenser
  Oavsett om köp eller sälj ska genomföras bör förtroende prioriteras. Sök efter referenser och hör vad tidigare kunder har att säga. Vilken känsla får du i kontakt med företaget?
 • Vad kostar det?
  En vanlig prisnivå är att företagsmäklare tar 3 – 10 % av köpeskillingen. Men det finns mängder av upplägg och varianter. Det kan exempelvis vara ett fast pris och ett rörligt eller liknande. Att jämföra kostnaden kan vara viktigt men kom ihåg att en mäklare som hittar rätt köpare även kan få ut mer vid försäljningen.

Därför kan en företagsmäklare tacka nej

Även om du som kund hittat en företagsmäklare som uppfyller dina kriterier är det inte säkert att de vill sälja ditt företag…. Orsaken är att alla mäklare ser på objekten och avgör om de kan genomföra uppdraget. Det allra vanligaste är ju att någon fast avgift inte betalas utan enbart en procentuell del av försäljningssumman. Om de tar på sig många uppdrag som de inte kan slutföra skulle det helt enkelt inte vara ekonomiskt hållbart. De kan även anse att försäljning kan ske men inte till den nivå som säljaren önskar.