Välj en sida

Genom löpande underhåll av fastigheten kan fastighetsägare minimera risken för exempelvis stora vattenskador. För många renoveringar är det uppenbart när de behöver utföras – men så är inte fallet med ett stambyte. Så här beskriver ett konsultföretag i Stockholm processen med att besikta, följa upp och avgöra behovet.

Sällan och dolt

Stambyte skiljer sig mot andra stora renoveringar på flera sätt. Detta inte bara för att det är ett mycket stort ingrepp utan även för att det är svårt för fastighetsägaren att själv avgöra när det är dags att börja med stambyte.

 • Utförs efter 30 – 50 år
  För det första utförs denna renovering mycket sällan. Ett riktmärke är att stammarna behöver bytas efter 30 år. Men det är ett genomsnitt och med underhåll och lågt slitage kan de användas betydligt längre. Det finns exempelvis fastigheter i Stockholm som haft samma stammar i närmare 50 år. Det är alltså inte primärt åldern som avgör när byte behöver ske. Däremot är det åldern på stammarna som avgör inspektion bör ske regelbundet.
 • Omöjligt att se utifrån
  Ett stambyte genomförs när risken är stor att stammarna kommer att gå sönder och därmed stora vattenskador kan uppstå. Det vanligare är därmed att renoveringen sker innan något har skett. Men eftersom rör och ledningar går i väggar och golv är det omöjligt att se dess kvalité utan hjälp av expertis.

Företag i Stockholm för besiktning inför stambyte

De allra flesta fastighetsägare i Stockholm har alltså inte kunskapen, eller möjligheterna, att undersöka stammarna på egen hand och utifrån det avgöra om byte behöver ske eller inte. Istället anlitas en stambyteskonsult. Det bör ske när:

 • Fastigheten är ca 25 år
  Detta utifrån att byte av stammar i genomsnitt sker efter 30 – 40 år och det därmed finns en fördel att kontrollera dem löpande lite i förväg.
 • Flera småläckor
  Om det uppstått många småläckor på stammarna bör även en besiktning ske över hela systemet för att se om småskadorna beror på något speciellt.

En besiktning innebär att besiktningsmännen för ner videokameror i avloppen och därefter filmar stammar och rör invändigt. Denna film skickas sedan på analys varpå eventuella skador kan upptäckas. Många fastighetsägare väljer att anlita en oberoende konsult som genomför dessa undersökningar. De kan både påpeka eventuella behov samt hjälpa fastighetsägaren att skapa behovsunderlag samt ställa offerter från olika byggkonsulter i Stockholm mot varandra.