Välj en sida

Kommunikation är A och O i dagens ekonomi och att ett företag har fungerande digitala plattformar som löpande uppdateras är av största vikt. Dock ser inte alltid verkligheten ut så att det finns tid över att fokusera på sådant som inte upplevs som vitalt för verksamheten, och den digitala kommunikationen kan hamna i skymundan. Att hyra in en interim kommunikationschef är ett bra sätt för företag att få tid över att fokusera på annat och samtidigt se till att information nå ut till företagets kunder. Några fördelar med att hyra in en chef interimt då man snabbt behöver fylla en tjänst är:

  • Snabb tillsättning av tjänsten.
  • Mindre risker – eftersom man inte behöver stressa fram en anställning.
  • Flexibla tidsramar – företaget bestämmer själv hur länge man vill hyra chefen.

Få rätt kompetens på plats, snabbt

Ett tillfälle då det kan vara smart att hyra in en kommunikationschef är om den tidigare chefen oväntat sagt upp sig. En sådan viktig position bör inte stå tom under en anställningsprocess då detta kan skada företaget och då kan man välja att hyra in kompetensen. På så vis på man snabbt en erfaren person på plats som kan sätta i gång direkt, och som dessutom kan tillföra nya perspektiv till arbetet.

Interim kommunikationschef – smidigare, flexiblare och mindre risker

När ett företag väljer att hyra in en kommunikationschef kan detta ske både smidigt och flexibelt genom en interimsbyrå. Då får man hjälp med hela processen och kan känna sig trygg i att rätt person hamnar på positionen.

Ofta hamnar företag mitt i dilemmat att man snabbt vill tillsätta någon men inte har tid att se till att det blir rätt person för jobbet. Då kan man hamna i en situation där man helt enkelt anställer fel person. För att inte riskera att stressa sig genom en anställningsprocess för en så viktig tjänst som en kommunikationschef är en interim chef ett bra alternativ. På så vis sparar man tid och kan låta anställningsprocessen ske på ett bra sätt.

Mer tid över till affärerna

En interim kommunikationschef har erfarenhet av att komma in som ny på arbetsplatsen och snabbt komma i gång. Företaget och de anställda kan därför känna sig trygga med att en kompetent person hamnar på tjänsten och kan leda företaget till goda resultat. Det blir därför mer tid över till affärerna och verksamheten utan att det innebär några problem för kommunikationen.