Välj en sida

Kamerabevakning är ett ämne som tyvärr har kommit att bli lite kontroversiellt. Detta i synnerhet med tanke på att integriteten är någonting som ofta hamnar på tapeten. Och visst är var och ens integritet någonting som man bör värna, men det finns ändå många fördelar med övervakning. Här kikar vi närmare på de främsta fördelarna med bevakning i realtid med hjälp av säkerhetskameror!

Detta menar med bevakning i realtid

Kamerabevakning i realtid sker på distans med hjälp av en larmcentral. Denna övervakar en rad olika fastigheter som ständigt är uppkopplade mot larmcentralen. Uppkopplingen är aktiv dygnet runt under årets alla dagar.

Denna typ av övervakning av fastigheter är förstås bara ett sätt på vilket du kan skydda din fastighet. Det är dock ett väldigt effektivt sätt att trygga säkerheten på såväl byggarbetsplatser som andra företag, bostäder, industrifastigheter och liknande. Övervakningen kan bland annat avskräcka potentiella gärningsmän från att begå brottslighet innan brotten ens hinner begås. Denna förebyggande effekt glöms ofta bort i sammanhanget men är ack så viktig när det kommer till säkerhetshöjande åtgärder.

Läs vidare för att få reda på vilka fördelarna med bevakning i realtid är!

Fördelarna med kamerabevakning i realtid

Det finns många fördelar med kamerabevakning som sker i realtid:

  • Det är det mest effektiva sättet att motverka och förebygga stöld, inbrott och skadegörelse.
  • Risken för bränder, våld och hot kan samtidigt minskas.
  • Om en larmhändelse inträffar kan larmcentralen hålla sig ajour om situationen och förse räddningspersonal, polis eller väktare med bra information. Informationen kan bidra till att ett gripande kan ske eller att räddningsinsatsen blir framgångsrik.
  • Inspelningen sker i HD-kvalitet och lagras såväl lokalt hos dig som hos larmcentralen. Detta är viktigt för att i ett senare skede kunna identifiera eventuella förövare samt för att kartlägga händelseförloppet.

I slutändan leder denna typ av kamerabevakning till en högre andel uppklarade fall. Till exempel lyckades en av aktörerna på marknaden, Securitas Direct, exceptionellt bra under det föregående året. Under 2020 bidrog företaget nämligen till att hela 2 214 obehöriga personer avhystes samt att 662 misstänkta gärningsmän greps. Allt som allt gjordes alltså 2 876 insatser som gjorde företagets kunder lite tryggare.