Välj en sida

Idag går det att jämföra allt från elavtal och mobilabonnemang till priser på elektronik och företagslån via jämförelsesidor online. https://a5.nu/ är en av de sidor som jämför företagslån. Så här fungerar sidan.

Samlat flera kreditgivare på samma sida

På A5.nu finns ett flertal kreditgivare presenterade bredvid varandra. Med kortfattat information om de olika alternativen blir det enkelt för besökarna att se skillnader på de olika lånealternativen. Detta exempelvis utifrån:

 • Lånesumma
 • Räntenivå
 • Krav på säkerhet

Utöver den sammanfattande informationen ges ett betyg av webbplatsen. Betyget sträcker sig från 1 till 5 men grundar sig inte på att någon testpanel har lånat pengar och utvärderat tjänsten. Istället har de kontrollerat vad tidigare låntagare sagt på andra recensionssidor. Därmed skapas ett heltäckande betyg som inte blir lika subjektivt som om en och samma person skulle utvärdera lånen.

Jämför, välj, låna

För en företagare som vill teckna ett företagslån, och besöker A5.nu, sker processen på följande sätt:

 • Välj kategori av företagslån
  Det är självklart stor skillnad på ett lån till ett stort etablerat företag med omsättning på flera miljoner till ett nystartat enmansföretag. De kommer söka helt olika krediter – på olika banker. Första steget är alltså att avgöra vilken kategori av krediter som önskas. Under ”övriga företagslån” i menyn på A5.nu finns navigeringen så att en passande filtrering sker av de olika lån och krediter som presenteras. Exempelvis finns lån till småföretagare, fastighetsbolag och de där någon säkerhet inte behövs. Genom att navigera i menyn kan därmed företagare hitta rätt kategori samt både läsa om vad som karaktäriserar dessa lån samt se passande långivare.
 • Välj
  För de företagare som aldrig tidigare utnyttjat krediter finns en fördel att läsa den text som presenteras under företagspresentationerna. Detta för tillräcklig kunskap ska finnas gällande vilka villkor som är vanligt förekommande. Därmed kan det även bli lättare att välja rätt. Den som vill läsa mer om ett företag – eller skicka in en ansökan – klickar på ”Gå till långivare”. Då kommer besökaren att omdirigeras till detta företag.
 • Ansök
  Efter att ha blivit omdirigerad till kreditgivarens hemsida kan en ansökan skickas in. A5.nu är alltså enbart en jämförelsesida och inte en kreditgivare. Det är inte de som tar emot ansökningar eller påverkar vilken ränta som personen ska få. Det är enbart en jämförelsesida som hjälper företagare att få en bredare bild av vilka alternativ som finns tillgängliga.