Välj en sida

Ugl utbildningar är mycket populära utifrån dess höga kvalité inom ledarskapsutbildning. Vad är det för slags utbildning och vad kännetecknar dem?

  • 5 dagar på kursgård
  • 8 – 12 deltagare
  • Lärare som är certifierade av Försvarshögskolan
  • Aktivt deltagande från kursdeltagarna

Vad är Ugl utbildningar?

Ugl utbildningar genomförs över hela Sverige och vänder sig primärt till ledare och medarbetare som vill förstår hur man själv agerar i en grupp och hur detta påverkar både sig själv och andra. Genom att bli mer medveten om detta blir det även lättare att leda gruppen. Detta genom att förstå vilka processer som uppstår och hur gruppens deltagare uppfattar dess ledare.

5 dagar på en kursgård

Orsaken till att ugl utbildningar alltid genomförs på en kursgård är att deltagarna ska ”komma bort” från informationsflöden, stadspulsen och andra intryck. Det handlar om att helt och hållet fokusera på utbildningen och inte störas av andra händelser. Av den anledningen stänger de flesta av sin mobil och avskärmar sig från omvärlden dessa dagar.

8 – 12 deltagare

En grupp består av mellan 8 och 12 deltagare. Även gruppens storlek är avgörande för möjlighet till personlig utveckling och bygger på forskning kring utbildningsformen. Ugl utbildningar handlar till stor del om att interagera med andra i gruppen och våga vara ärlig och rak. Skulle gruppen vara för stor skulle alla inte kunna komma till tals på samma sätt.

Lärare certifierade av Försvarshögskolan

Det var Försvarsmakten som utformade ugl utbildningar och började använda dessa inom försvaret redan på 70-talet. Även om de erbjuds till företag och organisationer idag finns fortfarande ett tydligt band till Försvarsmakten. Äkta ugl utbildningar ska exempelvis ledas av lärare som är certifierade av Försvarshögskolan. Genom detta krav skapas en kvalitetsstämpel att de inte erbjuds av aktörer som inte har relevant utbildning.

Aktivt deltagande

En stor skillnad mellan ugl utbildningar och många andra utbildningsformer är kravet på interaktion mellan deltagarna. Det handlar inte om att sitta still och lyssna på föreläsare, läsa kursmaterial och göra prov. Istället skapar ledarna diskussioner kring hur olika situationer kan upplevas olika, hur grupper förändras och vad deltagare verkligen känner och upplever.

Utifrån detta bör de som anmäler sig till dessa tillfällen vara ”känslomässigt stabila”. Det rekommenderas exempelvis inte att personer anmäler sig nära inpå dödsfall, skilsmässa eller andra stora livsavgörande händelser. Detta just eftersom det kan upplevas psykiskt påfrestande utifrån flera olika perspektiv.