Välj en sida

Webbaserade utbildningar för lärandet framåt för såväl studenter som lärare och läroinstitut. En webbutbildning för bland annat med sig fördelarna att den:

 • Möter studenternas ökande efterfrågan på flexibilitet
 • Gör lärandet mer tillgängligt
 • Möjliggör för läroinstitut att nå ut till ett större antal studenter

Detta är dock de fördelar som ofta utmålas med ganska breda penseldrag. Nedan kikar vi närmare på hur en webbutbildning är gynnsam för de olika parter som är inblandade.

Så gynnar en webbutbildning de olika parterna

En vanlig föreställning som många menar är felaktig är att webbaserade utbildningar enbart gynnar studenterna. För att slå hål på denna myt har vi valt att presentera fördelarna för de olika parterna nedan.

Fördelarna för studenterna

En webbaserad utbildning gynnar studenterna genom att de:

 • Inbjuds till inlärning i en digital miljö vilket främjar ett fortsatt lärande senare i livet
 • Lär sig att hantera sin tid och bli självgående i sitt studiearbete
 • Utvecklar sin förmåga att samarbeta och kommunicera via digitala plattformar (vilket de gagnas av även i det kommande arbetslivet)
 • Tvingas till en övergång från passiv konsumtion av läromaterial till aktivt deltagande i uppbyggnaden av sin kunskapsbas
 • Ackumulerar ett brett spektra av analytiska förmågor genom onlinekurser

Fördelarna för lärarna

En webbutbildning medför även flera fördelar för de involverade lärarna då de:

 • Erbjuds möjligheten att involveras i utformningen av den digitala kursen
 • Får erfarenhet av att samarbeta med andra lärare kring framtagandet av kurser och lektioner
 • Byter fokus från en modell där lärandet lärs ut som ren information till en modell som prioriterar coachning samt kontinuerlig feedback och närvaro
 • Rör sig bort från att granska traditionella inlämningsuppgifter då dessa i en allt högre utsträckning sköts automatiskt av webbaserade plattformar

Fördelarna för läroinstituten

Även för själva läroinstitutet gynnas att anordna webbaserade utbildningar. Fördelarna med en webbutbildning för läroinstitutet inkluderar att:

 • En robust infrastruktur för digitalt lärande skapas. Denna kan visa sig vara helt nödvändig för att kunna tillhandahålla utbildning i samband med nästa stora störning, oavsett om det rör sig om en pandemi eller om ett extremt väder)
 • Studenternas välbefinnande prioriteras då flexibiliteten gör att de kan anpassa sin utbildning så att den passar deras vardagsschema
 • Ökade möjligheter att samla in data om studieresultat samt att agera på denna